Trang chủ Dịch vụ

Dịch vụ Hotsing - Lưu trữ Webiste

 

PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VND) MEDIUM
    
 PLUS ADVANCE  EXTREME  SUPER
Phí khởi tạo dịch vụ 200.000 300.000 400.000 500.000 800.000
Cước hàng tháng 200.000 350.000 550.000 750.000 1.000.000
MÔ TẢ DỊCH VỤ CHI TIẾT          
Dung lượng lưu trữ 5GB 7GB 10GB 15GB 20GB
Băng thông lưu chuyển dữ liệu tối đa (GB/tháng) Unlimited  Unlimited  Unlimited  Unlimited  Unlimited 
Sub-domain 5 5 10 15 30
THÔNG TIN QUẢN TRỊ          
Tài Khoản FTP
Cpanel quản lý hosting
Ngôn ngữ ASP/ASP.net/PHP
Database: SQL/MySQL

 


Share    

Bạn muốn khách hàng tự tìm đến bạn?
Hotline 24/7
0985 60 1161